Náš príbeh

Naša vízia

Náš tím

Prečo malé mestské vozidlo?

11.2020

Základný design

7.2021

Benzínový prototyp

8.2021

Testovanie prototypu

10.2021

Úprava dizajnu a konštrukcie na základe testovania

12.2021

Spustenie predpredaja

6.2022

Testovanie elektrickej verzie

8.2023

Homologizácia

9.2023

Príprava na výrobu

12.2023

Podrobný konfigurátor

8.2024

Spustenie výroby

11.2024

Dodávka vozidiel