Preskočiť na obsah

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


PATAK MOTORS, s.r.o.
Šteruská cesta 792/3
922 03 Vrbové
E-mail: info@patakmotors.com


Týmto oznamujem(e), že odstupujem (e) od Zmluvy o rezervácii na tento tovar / poskytnutú službu:

Zmluva o rezervácii vozidla

Číslo faktúry:
……………………………………………………………………………………………………
Dátum uzavretia zmluvy:
……………………………………………………………………………………………………
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
……………………………………………………………………………………………………
Adresa spotrebiteľa:
……………………………………………………………………………………………………
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
……………………………………………………………………………………………………
Dátum:
……………………………….